Projekty

Příspěvek ve výši 1.500.000 Kč

"Akcelerátor osamostatňování"

Cílem projektu je poskytování odborné podpory všem členům rodiny s dětmi s PAS středního a staršího školního věku. Děti s PAS středního a staršího školního věku jsou podporovány především aktivitami, které jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí dětí a dospívajících s PAS, rozvojem zájmů a podporou sebe přijetí. Edukativní, terapeutické a podpůrné aktivity pro rodiče a vrstevnická skupina pro sourozence jsou zaměřené na získávání nových informací, rozšíření sítě podpory a snížení obav z budoucnosti tak, aby rodina dokázala dětem a dospívajícím s PAS poskytovat efektivní podporu při postupném osamostatňování.

Doba projektu 1. 7.2022 - 31. 12. 2023

Příspěvek ve výši 220.000 Kč

"Zraková terapie v rané péči"

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality programu rozvoje zrakového vnímání prostřednictvím rozšíření pomůcek na diagnostiku, zrakovou terapii a vzdělávání odborného týmu.

Doba realizace projektu 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

“Všechno jde, i když trochu jinak”
Příspěvek ve výši 2.217.000 Kč

“Všechno jde, i když trochu jinak”

Cílem projektu je podpora programu rozvoje zrakového vnímání, organizace pobytového kurzu pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením, posílení kapacity programu rozvoje zrakového vnímání a podpora jeho kvality prostřednictvím vzdělávání a doplnění pomůcek pro práci zrakového terapeuta, instruktorů a poradkyň rané péče.

Doba realizace projektu 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023