Projekty

“Všechno jde, i když trochu jinak 2024/2025”
Příspěvek ve výši 3.280.392 Kč

“Všechno jde, i když trochu jinak 2024/2025”

Cílem projektu je podpora programu rozvoje zrakového vnímání a stimulaci zraku, aktivity podporující celkový psychomotorický vývoj dítěte od narození do sedmi let se zrakovým postižením a podpora prostřednictvím vzdělávání a doplnění pomůcek pro práci zrakového terapeuta, instruktorů a poradkyň rané péče.

Doba realizace projektu 1. 1. 2024 – 31. 12. 2025

Příspěvek ve výši 280.000 Kč

"Podpora dostupnosti služeb rané péče pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny"

Projekt byl zaměřen na částečné krytí provozních nákladů spojených s podporou dostupnosti služby raná péče pro všechny rodiny s dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením.

Doba realizace projektu 1. 7. 2023 - 30. 6. 2024

Příspěvek ve výši 400.000 Kč

"Měření kvality života pečujících rodin"

Cílem projektu byla nejen podpora poskytování služeb rané péče, ale i sběr dat o poskytování služeb rané péče a jejich poskytování nadaci pro pilotní ověření nástroje "Měření kvality života pečujících rodin".

Doba realizace projektu 1. 7. 2023 - 30. 6. 2024

"Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého a Královéhradeckého kraje"

Z projektu byly během roku 2017/2018 pořízeny čtyři iPady pro přímou práci s dítětem s postižením a čtyři osobní automobily, dva vozy Škoda Karoq a dva vozy Škoda Rapid.

Projekt reg. Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/00022 byl spolufinancován Evropskou unii prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.

Během roku 2024 i nadále pořízené iPady podporovaly přímou práci s dítětem s postižením a osobní automobily zajišťovaly místní i časovou dostupnost při poskytování služeb rané péče v souladu s potřebností služeb na území krajů.

"Zvýšení dostupnosti a zkvalitnění podmínek při poskytování služeb rané péče na území Libereckého kraje"

Z projektu byl v roce 2017/2018 zafinancován automobil Škoda Octavia. V roce 2024 nadále zakoupený vůz přispěl ke zvýšení efektivnosti poskytování služeb rané péče v potřebném rozsahu díky vytvoření kvalitního zázemí pracovníkům pro práci s dětmi a rodinami.

Projekt byl financován Ministerstvem práce a sociálních věcí.