Služby

Raná péče
Liberec

Služba raná péče je poskytována rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v různých oblastech od narození 
do nejvýše 7 let věku dítěte v Libereckém a Ústeckém kraji.

Raná péče
Hradec Králové

Služba raná péče je poskytována rodinám dětí se zdravotním postižením nebo ohrožením vývoje v různých oblastech od narození 
do nejvýše 7 let věku dítěte v Královéhradeckém kraji.

Sociálně aktivizační služby

Služba je určena rodinám dětí s poruchou autistického spektra z Libereckého kraje od raného věku do dovršení 15 let.

FINANCOVÁNÍ A PODPORA SLUŽEB

Sociální služby raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra jsou financovány vícezdrojově. Vzhledem k tomu, že se jedná o preventivní služby, jejichž základní činnosti jsou pro klienty bezplatné, je jejich financování velmi závislé na veřejných zdrojích.

kompletní přehled financování